Menu
 
 
 

 

Welkom op de website van het NVBMH Symposium.

Het kind in veilige handen

Beste collega,

Na het grote succes van vorig jaar is het tijd voor een nieuw symposium. Dit jaar gaan we het hebben over kinderen. Een onderwerp in ons beroep waar sommigen spanning voelen en anderen juist weer helemaal bekend mee zijn. Het is in ieder geval een onderwerp waarop we een divers aantal sprekers kunnen uitnodigen.

Achter de schermen wordt er druk gewerkt om weer een mooi programma in elkaar te zetten en er een gezellige dag van te maken. De symposium commissie zal te zijner tijd dan ook het programma communiceren via de bekende kanalen.

We hopen jullie weer in groten getale te mogen ontvangen op 5 november!

Met vriendelijke groet,

 

Kelvin Zomer
Algemeen Bestuurslid NVBMH