Welkom op de website van het NVBMH Symposium.

Het kind in veilige handen

Beste collega,

Na het grote succes van 2019 en de afgelasting in 2020 is het de hoogste tijd voor een nieuw symposium. Dit jaar gaan wij het hebben over kinderen. Een onderwerp in ons beroep waar sommigen spanning voelen en anderen juist weer helemaal bekend mee zijn. Het is in ieder geval een onderwerp waarop wij een divers aantal sprekers kunnen uitnodigen. Wij kunnen alvast beloven: dat is gelukt!

Achter de schermen wordt er nog druk gewerkt om weer een mooi programma in elkaar te zetten en er een gezellige dag van te maken. De symposiumcommissie zal te zijner tijd dan ook het programma communiceren via de bekende kanalen.

Wij hopen jullie weer te mogen ontvangen op 4 november!

Met vriendelijke groet,

De NVBMH Symposiumcommissie